Značení příznivosti k životnímu prostředí

Nálepka „eko“ na zboží už dávno není lákadlem pro hrstku přesvědčených.  Jednoduché informaci, kterou poskytují nejrůznější „eko“ nálepky, spotřebitel rozumí a je ochotný se jí řídit.

 Zájem o nejrůznější „eko“ nálepky bude postupně růst. Stále více lidí se totiž zajímá nejen o kvalitu nakupovaných produktů, ale také o to, zda spotřebovávané produkty zbytečně nezatěžují planetu. Přitom většina lidí netuší, jak takový dopad posoudit a upřímně řečeno, ani to detailně posuzovat nechce. A je také jen velmi málo takových, kdo čtou malým písmem vytištěné obsáhlé informace na každém produktu. A přesně pro takovéto spotřebitele jsou určeny jednoduché, jedním pohledem postřehnutelné a vyhodnotitelné značky.

Stále více výrobců si to uvědomuje a ve snaze zvýšit prodej konkrétního produktu oslovují zákazníky různými značkami i slogany tvrzeními. Někteří k tomu přistupují férově, jiní trochu švindlují.

To švindlování není vůbec ojedinělé. Evropská komise a národní spotřebitelské úřady států EU v roce 2020 prověřily několik stovek tvrzení publikovaných na webových stránkách různých výrobců, které se týkaly vlivu výrobku na životní prostředí. Z šetření vyplynulo, že 42 % tvrzení bylo přehnaných nebo nepravdivých či klamavých a ve více než polovině případů také obchodník či výrobce nepředložili pro svá tvrzení dostatečné důkazy, podle nichž by se dala ověřit jejich pravdivost.

 

Podívejme se na několik příkladů značení, se kterým se můžeme setkat

Třeba s férovým označením BIO produktů. Značka BIO, ať již známá česká zebra její evropská podoba jsou značkami důvěryhodnými. Právo používat takovou značku má jen výrobce, který splní přísné podmínky kladené na biopotraviny. Ty jsou státními autoritami důsledně kontrolovány a jejich dodržování je přísně vymáháno.

        

 

Dalším důvěryhodným označením je symbol české vlajky s textem Česká potravina. Toto označení najdeme třeba na balené zelenině, sýrech nebo salámech. Označení garantuje silná profesní organizace a značka garantuje výrobu produktu v České republice a zaručuje významný podíl tuzemských surovin.

Třetím příkladem důvěryhodné značky je symbol vegetariánského nebo veganského produktu. Poznáte jí podle žlutého kolečka se stylizovanou zelenou rostlinou. Držitelem značky, který uděluje  licence a kontroluje dodržení licenčních podmínek je švýcarská firma V-Label. Zde se jedná o značku komerční, ale přesto důvěryhodnou.

 

Ale bohužel je také značení méně férové.

Nejmenším zlem je vychvalování samozřejmých vlastností. Zkuste si to představit na tvrzení „Naše citrony jsou zcela bez tuku“. Většina soudných lidí by si poklepala na čelo a myslela si, že se marketér zbláznil. Ale třeba taková kulatá zelená značka na obalu od šunky. Je na ní zelený trojúhelník symbolizující recyklaci a nápis „Nový obal PET 100 % recyklovatelný“. Tvrzení samo o sobě je jistě pravdivé – plastový obal je recyklovatelný. Stejně jako téměř každý plastový obal. Zde je patrná snaha výrobce vnutit představu, že zrovna tento obal je pro životní prostředí příznivější než obaly jiné.

 

U takovýchto označení je navíc třeba přemýšlet nad významem slov, které jsou nám předkládána – třeba nad rozdílem mezi slovy „recyklovatelný“ a „recyklovaný“.

 

Dalším nešvarem je zveličování šetrnosti k životnímu prostředí. Jako příklad můžeme uvést prací kapsle, o kterých výrobce tvrdí, že obsahují „až o 97 % méně plastů“ a že vytvoří „méně emisí CO2 při převozu“. Pozornějšího spotřebitele napadne otázka ve srovnání s čím má tento „ekozázrak“ méně plastů a ve srovnání s čím má méně emisí. Výrobce samozřejmě srovnání uvádí – u bombastických ekotvrzení je hvězdička a po dlouhém a pečlivém hledání najdete miniaturním písmem napsané, že je to ve srovnání s  tekutým pracím prostředkem baleným v plastových lahvích, tedy naprosto jiným výrobkem.

 

Musíme si dávat i pozor na takzvaná tvrzení výrobce. To jsou často výrazným způsobem provedená označení, které nám výrobce předkládá k uvěření. Tato tvrzení by měl výrobce umět prokázat, ale kde není žalobce, není ani soudce. Příkladem takovéhoto tvrzení mohou být líbivé výroky „Vyrobeno z českého mléka“ nebo třeba „Chrání planetu“. Takovýchto tvrzení může výrobce napsat kolik chce, ale znalý spotřebitel by jim vůbec neměl věnovat pozornost. Zvláště opatrní bychom měli být třeba k tvrzením „klimaticky neutrální“ a „CO2 neutrální“ a podobným, která se začínají na mnoha výrobcích objevovat.

Po tom, jak moc vážné je označení „klimaticky neutrální“ pátral  časopis Ekolist

(aktualizace: únor 2022)

 

Výrobci si také umí hrát se slovíčky. Příkladem je vytěsňování negativně vnímaných označení z popisu výrobků. Příkladem takového označení je povinné uvádění přítomnosti glutamátu sodného ve výrobcích. Téměř každý spotřebitel ví, že označení této přídatné látky je E621 a podle tohoto označení jí také spousta z nás hledá. Výrobci proto skrývají tuto látku pod názvy „bílkovinný hydrolyzát“ nebo „kvasničný extrakt“. Pravidla pro označování tak splní a označení nepůsobí tak negativně.

 

Někdy jsou v tom výrobci nevinně. To se stane v případě, kdy je výrobek označen značkou, kterou výrobce použije správně nebo dokonce povinně, ale spotřebitelé nejsou schopni správně pochopit její význam. Příkladem jsou třeba recyklační značky, které jsou na obalu uváděny povinně. Mají podobu recyklačního trojúhelníku a neznamenají nic víc než informaci, z jakého materiálu je obal vyroben.

Známý obrázek panáčka vyhazujícího cosi do koše pouze označuje doporučený způsob likvidace obalu – tedy že má být vhozen do vhodné sběrné nádoby. Příznivý dojem může vyvolat i značka zeleného bodu. Ta pouze naznačuje, že producent zaplatil poplatek za zpětný odběr a recyklaci odpadu.

A aby to nebylo tak jednoduché – na závěr se podívejme na respektovanou a populární značku Fairtrade. Tato značka zaručuje, že produkt byl vypěstován a obchodován spravedlivě, bez vykořisťovatelských praktik, používání dětské práce a že za něj dostal farmář spravedlivou odměnu. I když řada fairtrade produktů je pěstována šetrným způsobem a často i v biokvalitě, značka samotná tyto vlastnosti nezaručuje.

Jak tedy přistupovat ke značení?

Naše doporučení je na první pohled jednoduché:

  • Zapamatujte si několik respektovaných značek, seznamte se s tím, co vyjadřují a těmi se řiďte.
  • U značek, které neznáte, buďte obezřetní a nedejte se jimi hned napoprvé ovlivnit. Pokud vás produkt označený takovouto značkou zaujal, značku si ověřte.
  • U tvrzení výrobců přemýšlejte, co vlastně znamenají a zamyslete se nad jejich významem a případně si jej zkuste na webu výrobce ověřit.

A mějte stále na mysli, že to, co si koupíte, je jen na vás!