Vysloužilé domácí spotřebiče

Plasty, papír, sklo jsou běžné odpady, které třídíme. Jak jsme si v této sérii textů ukázali, je velmi dobré třídit i kovy a kompozitní materiály. Ale jak nakládat s vysloužilými elektrospotřebiči? Třídění elektroodpadu není na první pohled nic složitého, a pokud se z domácnosti vyřazuje například televize, lednička či sporák, zkrátka velké elektrospotřebiče, skutečně většinou skončí tam, kde mají – tedy v síti sběrných míst. U menších elektrozařízení typu mobilních telefonů, nabíječek, elektronických budíků nebo zářivek je tomu bohužel jinak. Jak ukázal unikátní průzkum neziskového kolektivního systému ASEKOL, který se zabývá sběrem a recyklací elektrospotřebičů, například fénů a kulem skončí v popelnici celá polovina, zářivek dokonce tři čtvrtiny.

Proč třídit elektroodpad
„Pokud se elektrozařízení obsahující zdraví škodlivé materiály vyhodí spolu s běžným komunálním odpadem do kontejneru, s největší pravděpodobností nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na řízené skládce, která však problém neřeší, protože odpadní materiál se v ní pouze hromadí,“ vysvětluje Jan Vrba ze společnosti ASEKOL. Ještě horší dopad na přírodu mají tzv. černé skládky. Kromě toho, že hyzdí široké okolí svým vzhledem a zápachem, jejich obsah v mnoha případech vyvolá menší ekologickou katastrofu. Navíc pokud odložíte elektrozařízení mimo místo k tomu určené, tedy mimo sběrný dvůr nebo místo zpětného odběru elektrozařízení, hrozí vám podle zákona o odpadech pokuta až do výše 20 000 Kč.

Kam se starým elektrošrotem

Existuje několik možností, jak se elektroodpadu zbavit tak, aby příroda netrpěla:

Sběrný dvůr

Stačí jen vzít vysloužilé elektrozařízení a odnést do nejbližšího sběrného dvora, který se dnes nachází téměř v každé obci. Pokud v obci máte hlášeno trvalé bydliště, obsluha sběrného dvora od vás spotřebič odebere zdarma, jinde po vás mohou žádat symbolický poplatek. Kompletní seznam sběrných dvorů, ve kterých poplatek při odevzdání vysloužilého elektrozařízení určitě platit nebudete, najdete na www.elektrosrot.cz.

Prodejny elektrospotřebičů

Prodejny mají stejně jako sběrné dvory smlouvy s firmami, které se zabývají odvozem a recyklací elektroodpadu. Podle zákona je každá prodejna elektrických spotřebičů povinna od vás při koupi nového podobného elektrozařízení starý výrobek převzít. Někteří prodejci nabízí i bezplatný odvoz starého spotřebiče, pokud si u nich nový koupíte.

Servisy a opravny elektrospotřebičů

Platí pro ně to samé, co v předešlých případech. Váš elektroodpad tam převezmou a odevzdají specializované firmě.

Proč?

Jednoznačně nejvýhodnějším zpracováním elektroodpadů je jejich recyklace. Opětným využíváním materiálů se šetří přírodní zdroje a současně omezuje zatěžování prostředí škodlivinami. Recyklace umožňuje snížení nákladů při výrobě nových výrobků a snížení ekologické zátěže prostředí. Na ekologickém zpracování elektroopadu se u nás podílejí i handicapování občané, kteří prostřednictvím chráněných dílen dostávají možnost k seberealizaci.

„Sebraný elektroodpad je odvezen k recyklaci. Značná část elektroodpadu se vrací zpět do oběhu, třeba i v jiné formě. Opětovné využití materiálů se pohybuje od 50 do 80 %. Životní prostředí je tak významně chráněno proti zhoubným vlivům nebezpečných látek, které tento odpad obsahuje,“ vysvětluje Jan Vrba.

Jak identifikovat recyklovatelné elektrozařízení

Všechna nová elektrozařízení jsou označena symbolem přeškrtnutého kontejneru. (viz obrázek pod textem) Symbol může být umístěn přímo na elektrozařízení, na obalu, v záručním listu nebo v návodu. Nejen takto nově označovaná elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Nepatří tam ale ani ta elektrozařízení, která jsou těmito novými výrobky nahrazována. Odstraňování elektrozařízení způsobem vyhazování do kontejneru na směsné odpady nebo do volné přírody je přísně zakázáno. „Elektrozařízení, kterého se potřebujete zbavit, by mělo obsahovat všechny podstatné konstrukční části a součástky, aby bylo možné zařídit jeho kompletní ekologické zpracování, využití nebo odstranění, a aby se zabránilo úniku nebezpečných látek, například rtuti či kadmia, ohrožujících lidské zdraví a životní prostředí,“ doplňuje Jan Vrba.

Příspěvek na recyklaci

K financování sběru, svozu a zpracování tzv. historických elektrozařízení (veškeré elektrospotřebiče vyrobené před 13. srpnem 2005) slouží příspěvek na recyklaci. Jde o obnos, který zaplatíte při nákupu nového elektrospotřebiče. Výše příspěvku odpovídá aktuální finanční a technologické náročnosti procesu sběru a recyklace daného elektrozařízení a je viditelně uváděna při prodeji nových výrobků. Finanční zatížení se u jednotlivých výrobků liší. Například při koupi mobilu na recyklaci přispějete jednou korunou, u televize s úhlopříčkou nad 55 cm to bude 200 korun a u ledničky 420 korun.

Evropský závazek splněn

Evropská unie po svých členských zemích požaduje, aby vytřídily minimálně čtyři kilogramy elektrošrotu na obyvatele, což Česko ve stanoveném termínu splnilo, a vyhne se tak případným citelným sankcím. Každý Čech vloni vytřídil 4,3 kilogramy nepotřebných elektrických zařízení

„Česká republika je z přístupových zemí jediná, která evropskou kvótu splnila,“

Jan Vrba, společnost ASEKOL.

 

Čtyřkilogramový evropský požadavek nesplnily ani Slovensko, Polsko a Maďarsko. Slováci a Maďaři vybrali o kilogram méně, Poláci dokonce jen 1,2 kilogramu na hlavu.

Jak si vedeme se srovnání s vyspělými zeměmi?  Zatímco například každý Belgičan odevzdal loni k recyklaci 8,5 kilogramu, Brit 7,2 a Španěl 6,2 kilo, třeba každý Ital jenom pouhý kilogram.

Kdo to platí? Tak jako všechno – jsou to spotřebitelé, kteří kupují nové výrobky. V jejich ceně je zahrnut takzvaný recyklační poplatek, tedy část kupní ceny nového výrobku zahrnuje i poplatek, z nějž bude v budoucnu hrazena likvidace výrobku poté, co doslouží. A právě díky tomuto poplatku je možné dosloužilý spotřebič bezplatně odevzdat k likvidaci a dále jeho osud neřešit. I když je poplatek vždy zahrnut do finální ceny výrobku, některé obchody o jeho výši zákazníky informují a jeho hodnotu u ceny uvádí. Obvykle je tato částka doplněna informací, že jde o „recyklační poplatek“ nebo označena zkratkou „PHE“ (poplatek za historický elektroodpad).

Jaká je výše těchto poplatků?

Vybrané druhy zboží Výše příspěvku na recyklaci
Mobilní telefon, minikamera, jednorázový fotoaparát…           1 Kč
Radiobudík, kapesní digitální hra, discman…           4 Kč
Osobní počítač, autodráha, digitální fotoaparát…         10 Kč
DVD přehrávač a rekordér, herní konzole…         30 Kč
Televizory, monitory (CRT, LCD, plazmové) do úhlopříčky 25´´         33 Kč
Televizory, monitory (CRT, LCD, plazmové) nad úhlopříčku 25´´        200 Kč

Seznam produktů, kterých je možné se elegantně zbavit je docela široký

 • Všechny druhy televizních přijímačů
 • Veškerá ostatní spotřební elektronika včetně příslušenství (např. video přehrávače, DVD přehrávače, radiopřijímače, věže, kazetové magnetofony, gramofony, domácí kiny, reproduktory, dálkové ovladače, sluchátka, apod.)
 • Videokamery, digitální i analogové fotoaparáty, včetně příslušenství (např. teleobjektivy, blesky apod.)
 • Elektrické a elektronické hudební nástroje
 • Všechny druhy počítačových monitorů
 • Ostatní zařízení výpočetní techniky (např. počítače, notebooky, karty, optické mechaniky, myši, klávesnice)
 • Telefonní přístroje (klasické, bezdrátové i mobilní)
 • Faxy a záznamníky
 • Tiskárny, malé stolní kopírky
 • Kalkulačky
 • Herní konzole, videohry včetně ovladačů (joysticky, gamepady apod.)
 • Elektrické hračky (např. RC modely, autodráhy, vláčky apod.)