PET lahve

 

PET lahve neboli „petky“

PET lahve jsou jedním z nejběžnějších obalů. Prodávají se v nich minerálky, limonáda, ale i pivo nebo víno. PET lahve nás provázejí přibližně 40 let – první PET lahve se na trhu objevily na konci 80. let minulého století, kdy se do nich začala stáčet limonáda Pepsi. V začátcích byly opakovaně využívané například jako lahve na pití, ale dnes se staly spíše nutným zlem v podobě plnících se kontejnerů na tříděný odpad.

Něco málo o PET lahvích

Název PET lahev charakterizuje materiál, z nějž je lahev vyrobena. PET je zkratka pro polyethylentereftalát, ze kterého se lahve vyrábějí. PET lahve mají široké užití a dají se i velmi dobře recyklovat avšak nikterak tomu nepomáhají snahy výrobců těchto lahví vyrábět různobarevné lahve, vícevrstevné apod. Nejlépe se totiž recyklují čiré lahve a vzniká celá řada užitečných výrobků. Poptávka po plastech a tedy i po PET lahvích rok od roku roste a zejména PET lahve jsou nejpoptávanějším plastem k recyklaci.

Jak probíhá recyklace PET lahví?

PET lahve jsou nejprve spolu s ostatními plasty shromažďovány separovaně od dalších druhů odpadů pomocí tzv. žlutých kontejnerů na plasty, viz obrázek níže. Obsah žlutých kontejnerů putuje na třídící linku, kde obsluha třídí ručně jednotlivé druhy plastů (důraz je kladen především na druh plastu, ale i barvu apod.). Dojde k vytřídění jednotlivých PET lahví dle barvy a to i za použití moderních optických metod. Takto vytříděné lahve jsou následně drceny a mlety na jemné vločky. Tyto vločky musí být pokud možno co nejlépe vyčištěny od zbytků nápojů či jiných látek, to se děje opakovaným vymýváním a sušením v extrudoru. Takto vyčištěné vločky putují do granulátoru, kde za zvýšené teploty a tlaku vznikají jednotlivé granule plastu.  Tyto granule putují k jednotlivým odběratelům a vnikají nové PET lahve, textilní vlákna atd.

Výrobu a recyklaci PET lahví přiblíží krátký film Discovery Channel

Jak je to s plastovými víčky od PET lahví?

Každá PET lahev musí být logicky něčím uzavřena a to právě plastovými víčky. Kdo si plastové víčko prohlížel pozorněji, mohl si na spodní straně víčka všimnout číselného kódu 02 nebo značky HDPE. Víčka se totiž nevyrábějí z polyethylentereftalátu jako lahve ale z vysokohustotního polyethylenu (HDPE). Jestliže vhazujeme PET lahve do žlutých kontejnerů, tak můžeme klidně víčka na lahvích nechat. Obsluha u třídících linek totiž víčka sundává. Důvod je prostý. Výkupní cena HDPE je totiž vyšší než u samotných PET lahví a též recyklace probíhá trochu jiným způsobem.

I když je PET lahev svým dopadem srovnatelná s lahví vratnou a je mnohem příznivější než nevratná skleněná lahev, nápojům v PET se raději vyhýbejte.