Onálepkované zboží se slevou

V obchodech se stále častěji setkáváme s prodejem zlevněného zboží. Jedná se jak o zboží podléhající rychle zkáze tak i zboží trvanlivé. Je to v pořádku?

Odpověď je jednoduchá – ano, je! Jedná se o zboží, u kterého se doba použitelnosti nebo doba minimální trvanlivosti blíží ke svému konci a obchodník se jej potřebuje zbavit, protože by jej jinak musel vyhodit nebo jej umístit do zvláštního regálu.

Toto zboží je naprosto v pořádku a jedinou nevýhodu, kterou takové zboží pro zákazníka má, je  nutnost jej spotřebovat dříve. Za tento nekomfort  poskytne obchodník slevu ve výši klidně i v desítkách procent.

A co to přinese vám?

Kromě dobrého pocitu, že potravina neskončí v odpadu i levnější nákup. Pod vidinou slevy je však třeba nakupovat s rozmyslem a pouze takové množství, které stihneme v daném kratším čase, který potravině zbývá, spolehlivě spotřebovat.

Řada obchodů také na konci prodejní doby doprodává s výraznou slevou zboží, které by jinak pravděpodobně skončilo v odpadu. Tyto každodenní výprodeje se týkají nejčastěji sortimentu chleba a pečiva z dopékáren.

Takhle nějak může vypadat označení produktů, kterým končí datum spotřeby nebo datum minimální trvanlivosti.