Obaly od domácí chemie a kosmetiky

U přípravků označovaných podle evropské legislativy štítkem CLP-ECHA najdeme popis správné likvidace obalu v tzv. P větě č. 501. Například P501 Odstraňte obal předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu. V domácí chemii se mohou vyskytnout nebezpečné přípravky označované výstražným symbolem:

  • Hořlavé
  • Korozivní/žíravé
  • Nebezpečnost pro zdraví
  • Nebezpečné pro životní prostředí

Všechny obaly od těchto látek patří do nebezpečného odpadu!

Obaly od ostatních látek je třeba zbavit zbytku obsahu, případně vypláchnout a roztřídit do barevných kontejnerů. Většinou půjde o plast, případně sklo. Je-li to možné, je třeba oddělit kovové součásti obalu. Nedávno spuštěný web www.tridimeprokrasu.cz uvádí příklady nakládání s obaly od kosmetiky a všem, kdo se chtějí podílet na šetrném třídění nabízí také slevu na nákup výrobků (L’Oréal, Notino a další).

Tuby od zubní pasty se mohou skládat z více vrstev/materiálů. Také obsahují neodstranitelné zbytky pasty. Patří proto do směsného odpadu. Pokud jsou jasně celoplastové a prázdné, můžete je třídit do plastů. Tam také odložte plastové kartáčky.

Prázdné kovové kelímky od past a krémů patří do kontejnerů na kovy. Tam lze také odkládat kovové obaly od aerosolů, po úplném vypotřebování obsahu. Spreje musí být vždy zcela spotřebované! Plastové lahvičky patří do plastů, ale zbavte je nejprve součástí složených z více materiálů (pumpičky rozprašovačů) a ty odložte do směsného odpadu. Skleněné lahvičky zbavte plastových víček a pumpiček a dejte do skla.

Více o třídění obalů od kosmetiky psal Ekolist: https://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/jak-tridit-obaly-od-kosmetickych-pripravku-radi-novy-web-vyrobce-kosmetiky.

Šetrnému spotřebnímu chování napomáhají náhradní obaly. Řadu kosmetických přípravků i domácích pracích, mycích a úklidových prostředků lze nakupovat bez obalu. Je ovšem třeba dávat pozor na marketingové akce známých značek. Nakupovat bez obalu znamená odnést si obsah ve svém vlastním obalu a ne kupovat další, byť zdánlivě „ekologické“ balení. Na trhu je množství obalů pro kosmetiku, např. zde: https://eshop.nobilis.cz/doplnky/obaly/. Kromě přípravků prodávaných bez obalu je můžeme využít na vlastní přírodní náhradu domácí chemie (viz témata Prací prostředky a Mycí prostředky).

Obaly (a také mikroplasty) v domácí chemii a kosmetice budou ovšem představovat stále velký problém pro životní prostředí, dokud nedojde k zásadním změnám a) v ekodesignu, tedy materiálech a pojetí obalů, b) v nabídce možností cirkulace a recyklace, c) v možnostech opakovaného plnění. Na tomto poli je aktivní korporátní iniciativa SPICE (Sustainable Packaging Initiative for Cosmetics) https://open-spice.com/tool/.

Více o ní se můžete dočíst třeba v článku Sustainable Cosmetics: How Beauty Companies Prepare for a Greener Future https://www.lofficiel.cy/beauty/sustainable-cosmetics-how-beauty-companies-prepare-for-a-greener-future.

Na našem trhu již působí obchody, které deklarují kombinaci recyklovaných obalů s ekologicky šetrnou kosmetikou, případně umožňují sledování oběhu obalů a jejich znovuvyužití.

Při nákupu kosmetiky a dalších prostředků pro domácnost upřednostněte výrobky v obalech z recyklovaného materiálu, pokud je tato informace dostupná. Preferujte čiré sklo před barevným, lépe se recykluje. Preferujte obaly, které se skládají z jednoho druhu materiálu. Vyhněte se vlhčeným ubrouskům, pokud nejsou plně odbouratelné na kompostu. Rozhodně nesmí končit v odpadní vodě. Ostatně, skutečná, praktická odbouratelnost plastů je složitá věc. Výrobky označené jako „rozložitelné“ často potřebují speciální podmínky, aby skutečně degradovaly. Raději na takové obaly nespoléhejte. Pořiďte si obaly pro znovupoužití kosmetiky a čistících prostředků a nakupujte je bez obalu. Nakupovat můžete i jednotlivé účinné látky (viz např. téma Prací prostředky) a vyhnete se alergizujícím konzervantům a syntetickým parfémům. Nikdy však znovu nepoužívejte obaly od prostředků označených některým z piktogramů jako zdraví či životnímu prostředí nebezpečné (viz téma Domácnost jako chemický sklad). Nikdy nepoužívejte pro domácí chemii jako náhradní obal jakýkoliv obal určený pro prodej či uchování potravin.