Nepotřebný textil a obuv

Odpadní textil – tedy staré oblečení – je jedním z nejproblematičtějších odpadů na světě. Nelze ho jednoduše recyklovat. Jedinou možností je znovupoužití. Naprostá většina nepoužitelného textilu se skládkuje a pálí.  Textilní průmysl zaměstnává globálně téměř 40 milionů lidí a pro jeho potřebu je nutných zhruba 90 milionů tun nových materiálů ročně bez toho, aby bylo jakkoli zajištěno jejich zpětné využití. Textil patří spolu s elektronikou ke komoditám, jejichž vyrobené množství stoupá, zatímco životnost klesá. Tento druh průmyslu patří mezi největší znečišťovatele životního prostředí.

Některý použitý textil je možné dále využívat. To však neznamená, že se bude běžně zpracovávat jako třeba papír nebo některé plasty. A pokud textil recyklovat lze, tak jen ve velmi omezeném množství. Nicméně textil lze třídit, prodávat a opět nosit.

Sběrné kontejnery, které se od prosince 2007 začaly objevovat jsou určeny ke sběru použitého textilu a doplňků, které ještě mohou najít využití. Tyto kontejnery neplní stejný účel jako například kontejnery na sklo nebo plast. Jsou primárně určeny k vytřídění ještě použitelných textilií. V ČR jich je v současnosti kolem 8000.

Z celkového sebraného textilu je možné využít maximálně 40% Zbytek se skládkuje nebo spálí.

 Jak třídit?

Třídit textil je možné několika způsoby.  První možností je použitelný kus někomu věnovat – ať již někomu z rodiny, sousedům nebo kolegům – třeba pro vás nepotřebný oděv najde nové uplatnění. Další možností je využít některý ze sběrných kontejnerů. Můžete jej také odevzdat do sběrného dvora, ale to je obvykle trochu nepohodlná cesta.

Jak a co vhazovat do kontejnerů na textil

  • Do kontejnerů na textil vhazujte oděvy vždy uzavřené v pytli nebo igelitové tašce.
  • Vhazujte pouze ty oděvy nebo textilie, které je ještě možné dále nosit / používat.
  • Nevhazujte vyloženě obnošené kusy šatstva, roztrhané, znečištěné nebo jinak znehodnocené kusy. Ty vhazujte do směsného odpadu!

Mějte na paměti, že oblečení, které do kontejneru vložíte, by mělo dál plnit svůj účel, pro který vám již nevyhovuje. Do kontejnerů tedy nevhazujte již nenositelné a nepoužitelné textilie.

Kde najít textilní kontejnery?

Kontejnery provozují komerční i neziskové organizace. Každý provozovatel obvykle nabízí na svém webu mapu umístění kontejnerů. Uvádíme ty největší:

Co se s obsahem kontejneru na textil stane

Auta obsah kontejnerů svezou do třídírny. Zde se ručně roztřídí na desítky různých kategorií podle materiálu (může jich být až 150!). Vyřazují se nenositelné / nepoužitelné kusy. Za zmínku stojí, že toto třídění textilu zabezpečují často klienti chráněných dílen a takováto práce napomáhá jejich uplatnění na pracovním trhu. Nositelné kusy pak často obohatí nabídku nejrůznějších charitativních organizací. Odložení textilu do kontejneru tedy na rozdíl od prostého vyhození  i  pozitivní společenské dopady.

Nepoužitelný textil se v ČR většinou skládkuje, protože spalovny o větší množství textilního odpadu nemají zájem, popřípadě vyžadují za převzetí vysokou úhradu.