Nápojové plechovky

Za rostoucí oblibou nápojových plechovek na českém trhu stojí zejména vliv mladších spotřebitelů, kteří si tento typ obalu oblíbili. V nápojových plechovkách se prodávají zejména nealkoholické sycené nápoje, míchané alkoholické nápoje a pivo. Občas je možné setkat se i s takto balenými minerálními vodami nebo vínem.

Nápojové plechovky jsou vnímány pozitivně jak z hlediska pozitivních vlastností (příznivý poměr mezi hmotností obalu a obsahu), vhodný tvar nebo odolnost při přepravě. Plechovka navíc výborně chrání uchovávaný produkt – do jejího otevření se k produktu nedostane ani vzduch ani světlo.

Nápojové plechovky jsou vyrobeny z hliníku. Jeho výroba  je energeticky velmi náročným procesem. Na druhou stranu je možné použité plechovky velmi dobře recyklovat a takto vzniklý materiál znovu využít pro výrobu plechovek. Podle informací českého výrobce nápojových plechovek, firmy Ball, je recyklací možné ušetřit až 95 % energie ve srovnání s výrobou z primární suroviny. Hliník lze navíc recyklovat opakovaně bez ztráty kvality, takže podle toho samého zdroje je z hliníku, který byl za posledních 100 let vyroben z primární suroviny, stále v „oběhu“ přibližně 70 % objemu.

A jak se stane z použité plechovky zase nová?

Použité plechovky se slisují do balíků a odvezou se do hutě, kde je roztaví a vyrobí z nich role plechu o hmotnosti okolo 10 tun.

Tyto role slouží jako výchozí materiál pro výrobu nových plechovek.

Při výrobě se z plechu nejdříve vyrobí kalíšky a z nich další stroj vytvaruje plechovku.

Ta se v další fázi výrobního procesu umyje, potiskne a zevnitř nalakuje, aby nedocházelo k přímému kontaktu uchovávaného nápoje s hliníkem.

Poslední fází výroby je ohrnutí vršku plechovky, aby bylo možné jí po naplnění zavíčkovat.

Jak to vypadá ve skutečnosti si můžete prohlédnout v krátkém klipu z Discovery Channel

 

Objem nápojů v plechovkách v ČR se za mezi lety 2018 a 2021 zdvojnásobil a činí  337 milionů litrů. Tomuto růstu však rozsah třídění zatím neodpovídá. Míra třídění plechovek dosahuje podle odhadů EKO-KOM pouze 25 – 35 % (ve srovnání se 70 % u PET lahví).

Hlavním důvodem je nízká dostupnost kontejnerů. V ČR jich pouhých 9 tisíc (z celkového počtu 500 tisíc sběrných nádob), z toho v Praze asi 1100.

Tento nedostatek řeší některé obce společným sběrem plastů i plechovek ve žlutých kontejnerech. Takovýto postup ne jednu stranu zvyšuje kapacitu systému pro sběr plechovek, ale zároveň potenciálně znečišťuje vytříděné plasty a nestačí ani kapacitně.

Řešením, o kterém se v České republice zatím plošně neuvažuje, by bylo zálohování plechovek. V zemích, kde je zavedeno (například Švédsko, Chorvatsko nebo sousední Německo) dosahují míry třídění nápojových plechovek až 98 %. Zálohování tak funguje pouze na dobrovolné bázi – od září 2021 spustila od společnost společnost Mattoni ve Spolupráci s e-shopem Košík.cz systém zálohovaných plechovek na minerální vodu. Záloha na plechovku plechovky minerální vody s je 3 koruny, tedy stejná jako u běžných vratných lahví.

Na to jak tento experimentální a dobrovolný systém funguje se mrkněte do propagačního videa.


Jak se vyrábí hliník?

Hliník se vyrábí z horniny bauxit. Ta se těží v povrchových dolech po celém světě. Z bauxitu se získá oxid hlinitý a z tohoto polotovaru se pomocí elektrolýzy elektrolýzou vyrábí hliník. Největší dopad na životní prostředí má samotná těžba bauxitu, která představuje obrovskou produkci hlušiny (okolo 40 – 45 %) a vysoká energetická náročnost výroby. Nezanedbatelný je i vliv dopravy, protože bauxit se přepravuje na velké vzdálenosti. Při výrobě také vznikají kaly obsahující nebezpečné látky.

Co dělat?

V případě, že máte možnost nápojové plechovky třídit, jde o vhodný a v rámci nevratných obalů relativně příznivý obal.

Pro třídění plechovku sešlápněte – snížíte tím její objem a do kontejneru se jich tak vejde více.

Pokud možnost třídění v místě není, je vhodnější se plechovkám vyhnout. Ostatně plechovka přes svojí rostoucí oblíbenost s vratnou lahví náš „ekosouboj“ přesvědčivě prohrává.