Nápojové kartony

V kartonových obalech nakupujeme řadu tekutých produktů, nejčastěji je to mléko a mléčné výrobky a v závěsu na nimi jdou džusy a ovocné nápoje.

Pro laiky je to mléko nebo džus „v krabici“, ti poučenější používají výraz nápojový karton.

Na českém trhu se vyskytují dva základní druhy nápojových kartonů – Tetrapak a PurePack (EloPack).

Tetrapak je původně dílem stejnojmenné švédské firmy založené v roce 1951. Patent na kartony Purepack byl schválen v USA v roce 1915 a jejich masová produkce byla zahájena v roce 1936. Do Evropy se dostaly až koncem padesátých let 20. století (1957).

Nápojové kartony se dělí na aseptické (pro trvanlivé výrobky) a (překvapivě) neaseptické (pro pasterizované výrobky).

Aseptické kartony se skládají z 6 vrstev (1 papír, 4 polyetylen, 1 hliník), ty neaseptické mají složení jednodušší – pouhé 4 vrstvy (1 papír a 3 polyetylen).

Papír dodává obalu pevnost. Polyetylen nepropouští vodu ani mikroorganismy. Hliník pak dokonale chrání obsah obalu před světlem.

Hlavní výhodou těchto obalů je téměř  dokonalá ochrana uchovaného obsahu. Proto také tento obal znamenal doslova revoluci v distribuci mléka a později džusů. Tyto skvělé vlastnosti jsou však vykoupeny tím, že se pro výrobu využívá vysoký podíl primárních surovin.

Úplná recyklace je možná jen na speciálních linkách. Ve velké většině se zpětně získávají jen papírová vlákna, popřípadě plastová složka.

Jak to je s recyklací nápojových kartonů osvětlí krátké video společnosti EkoKOM.

V České republice se z nápojových kartonů získává především kvalitní dlouhé vlákno. To proto, že při výrobě tetrapaků se používá velmi kvalitní vstupní surovina. Pokud se z nápojových kartonů získává jen papír, pak jsou zbytkové suroviny (plast, hliník) převážně odevzdány k energetické likvidaci, popřípadě mohou skončit na skládkách.

Tato skutečnost staví na první pohled tak skvělý vynález do trochu jiného světla. Jelikož v současnosti není možné garantovat efektivní recyklaci všech jeho složek, nelze o něm hovořit jako o životnímu prostředí příznivém obalu. Ale i tak si nevede úplně špatně – podívejte se na „ekosouboj“ nápojového kartonu s nevratnou skleněnou lahví.

 


I nápojové kartony je tedy vhodné třídit. Na jejich sběr jsou určeny oranžovo-černé kontejnery.