Nadměrné obaly

Čím větší obal, tím nápadnější, tím víc místa pro obchodní sdělení a hlavně  budí zdání, že i výrobku je v ní hodně.

Někteří výrobci využívají zbytečně velkých obalů jako past na zákazníka. Velká krabice, kelímek nebo sáček obsahují jen malé množství výrobku samotného a zbytek objemu je prádný.

Na problematiku nadměrných obalů byla zaměřena i jedna z kampaní časopisu dTest. Výsledkem kampaně je databáze výrobků s nadměrnými obaly www.dtest.cz/nad­merne-obaly.

Je zřejmé, že kromě jasného klamání spotřebitele zhoršují nadměrné obaly i poměr hmotnosti obalu k hmotnosti výrobku a spolu s nadměrným obalem si domů nosíme zbytečný budoucí odpad.

Přitom problematika nadměrných obalů není v právním vzduchoprázdnu – zákon 477/2001 Sb., o obalech mimo jiné stanoví, že osoba, která uvádí na trh obal, je povinna zajistit, aby hmotnost a objem obalu byly co nejmenší.

Na výrobu obalu se totiž spotřebuje zbytečně velké množství obalového materiálu a kamiony pak vozí poloprázdné krabice. Velké množství obalů je třeba v lepším případě recyklovat, v tom horším končí na skládkách.