Likvidace použitých tuků a olejů z domácnosti

Použité potravinové tuky nejsou jen obtížným odpadem v každé domácnosti, ale jde o cenný materiál. Je možné je poměrně snadno recyklovat a mohou se následně stát třeba složkou biopaliv.

Stále častým způsobem likvidace tuků v městských domácnostech je jejich vypouštění do kanalizace. Tato praxe způsobuje nejen častější ucpávání kanalizace a poškození čistíren odpadních vod, ale může snížit i kvalitu čištění vody.

Kromě toho řády pro provoz kanalizace a čistíren odpadních vod přesně specifikují, které látky se do kanalizace nesmějí vypouštět a tuky na seznamu takových látek určitě jsou. Většina z nás nemá o těchto předpisech ponětí a řada lidí takovéto předpisy ignoruje. Často jen do okamžiku, než tuková zátka ucpe kanalizační stoupačku v domě …

I použité tuky je vhodné je doma třídit.

V poslední době se i v Praze objevily kontejnery na použité potravinářské oleje. Takže prostor na výmluvy, že nevíme, jak tuky likvidovat, se zmenšuje.

Jak třídit jedlé tuky a oleje

Krok 1: Vychladlý nebo maximálně vlažný nepotřebný tuk nalijte do PET lahve.

Krok 2: Plnou lahev uzavřete a odneste do kontejneru na tuky.

Hotovo!

Pokud nemáte kontejner nablízku, tak patří taková lahev do sběrného dvora nebo přinejhorším do směsného odpadu. Malé množství tuku v pánvi nebo hrnci vytřete papírovou utěrkou a vyhoďte do směsného odpadu.

Lze tuky kompostovat? V malém množství ano, raději se tomu vyhněte.

Mapu sběrných míst na použité tuky najdete na webovkách projektu tridimolej.cz

Pamatujte, že sběrné nádoby na tuky nejsou jednotně barevně označené.