Kompozitní obaly

Co je to kompozitní materiál a jak ho poznat? Do kterého kontejneru patří? Zjednodušeně řečeno, jsou to obaly z více vrstev materiálu, které nejdou ručně oddělit. A to je právě důvod, který značně komplikuje jejich následnou recyklaci. Naštěstí se i zde najde výjimka.

Co říká zákon?

Zákon 545/2020 Sb., o obalech uvádí kompozitní obal jako:

§2 odst. i) „obal složený alespoň ze 2 vrstev různých materiálů, jež nelze ručně oddělit a tvoří jedinou nedílnou jednotku, tvořící vnitřní nádobu a vnější schránku, který je plněn, skladován, převážen a vyprazdňován jako takový,“

„Pro účely plnění povinností využití odpadu z obalů podle § 12 a vedení evidence podle § 15 a 23 se kompozitní obaly a jiné obaly složené z více než jednoho materiálu vykazují podle materiálů obsažených v obalu. Od tohoto požadavku se lze odchýlit v případě, že daný materiál představuje nevýznamnou část obalu a nepředstavuje více než 5 % celkové hmotnosti obalu.“

 

Co s nimi?

Některé kompozitní obaly je možné třídit, podobně jako třeba plasty, papír nebo sklo.

Typickým příkladem takového kompozitního obalu jsou nápojové kartony – krabice na mléko nebo džusy –  „tetrapak“. Ten tvoří vrstvy papíru, plastu a v případě trvanlivých výrobků ještě tenká hliníková fólie a často také ještě plastový uzávěre. Tyto jednotlivé materiály nejsou od sebe ručně oddělitelné. A přitom právě nápojové kartony označené C/ PAP představují v likvidaci kompozitních obalů výjimku. Přestože se skládají z více materiálů, je možné je recyklovat.

Jiné kompozitní obaly bohužel musí skončit ve směsném odpadu. K obalům, které je nutné vyhazovat do směsného odpadu, patří například obaly od sušených polévek, kávy, blistry na léky z hliníku a plastu a další.

Jak kompozitní obal poznat?

Tyto obaly jsou označené písmenem C (z anglického „composite“), pak lomenou čarou a značkou materiálu, který převažuje a jeho identifikačním číslem. (viz recyklační značky)

Materiál Písmenný kód Číselný kód
Papír a lepenka + různé kovy C/* # 80
Papír a lepenka + plast C/* # 81
Papír a lepenka + hliník C/* # 82
Papír a lepenka + ocelový pocínovaný
plech
C/* # 83
Papír a lepenka + plast + hliník C/* # 84
Papír a lepenka + plast + hliník +
ocelový pocínovaný plech
C/* # 85
Více materiálů C/* # 86 – # 89
Plast + hliník C/* # 90
Plast + ocelový pocínovaný plech C/* # 91
Plast + různé kovy C/* # 92
Další materiály C/* # 93, # 94
Sklo + plast C/* # 95
Sklo + hliník C/* # 96
Sklo + ocelový pocínovaný plech C/* # 97
Sklo + různé kovy C/* # 98
Ostatní materiály # 99

*) Písmenný identifikační kód materiálu převažujícího svou plošnou hmotností.

Při posuzování kompozitního materiálu nemusí být dodrženo pořadí jednotlivých materiálových vrstev tak, jak je přiřazeno k číselnému identifikačnímu kódu. Stejný číselný identifikační kód lze uvést u kompozitních materiálů i v případě, že se některá z vrstev v obalovém materiálu opakuje. Například kompozitní materiál ve složení plast/hliník/plast lze také zařadit pod identifikační číselný kód 90.