Datum spotřeby vs datum minimální trvanlivosti

Tyto údaje se týkají hlavně potravinářského zboží. Na tomto zboží se setkáme se dvěma zdánlivě podobnými označeními:

  • Datum minimální trvanlivosti
  • Doba použitelnosti (nebo též Datum spotřeby)

I přes určitou podobnost každé datum znamená něco zásadně jiného:

Datum minimální trvanlivosti je údaj, dokdy by potravina měla zůstat kvalitní. Nejčastěji jsou tímto údajem označeny sušené, mrazené, konzervované a další trvanlivé potraviny.

Pokud byly potraviny skladovány tak, jak je uvedeno na obalu a tento obal není poškozený, můžeme zpravidla potravinu bez obav konzumovat i po datu minimální trvanlivosti. Je možné, že potravina po uplynutí doby minimální trvanlivosti nebude mít očekávanou chuť, strukturu nebo vůni. Obecně však platí, že pokud jsou vůně a chuť v pořádku, měla by být konzumace bezpečná.

Důležité je pamatovat na to, že datum minimální trvanlivosti platí většinou jen pro potraviny v uzavřeném neporušeném obalu.

Mimochodem, potraviny po uplynutí minimální doby trvanlivosti může obchod i nadále prodávat. Jen je musí umístit do odděleného regálu a viditelně označit, že doba minimální trvanlivosti již uběhla. Lidově jsou produkty s uplynulým datem minimální trvanlivosti označovány jako „prošlé“.

 

Jak datum minimální trvanlivosti označeno na výrobcích:

Česká legislativa požaduje označení data minimální trvanlivosti výrazem Minimální trvanlivost do a časový údaj.

Časový údaj musí být uveden srozumitelně – zpravidla datem.

  • u produktů s minimální trvanlivostí do 3 měsíců postačí uvedení dne a měsíce
  • u produktů s minimální trvanlivostí od 3 měsíců do 18 měsíců postačí uvedení minimální trvanlivosti uvedením měsíce a roku
  • u produktů s minimální trvanlivostí nad 18 měsíců postačí uvedení minimální trvanlivosti rokem

 

Doba použitelnosti  (datum spotřeby) uvádí, dokdy je bezpečné potravinu konzumovat

Tímto údajem jsou nejčastěji označovány čerstvé rychle se kazící potraviny. Potraviny po uplynutí data spotřeby nejsou vhodné ke konzumaci a to ani, když dodržíte podmínky skladování. Pokud se blíží konec data spotřeby a víte, že potravinu nestihnete zkonzumovat, můžete u řady z nich dobu spotřeby prodloužit například zamrazením.

Potraviny s uvedeným datem spotřeby většinou chrání před zkázou i jejich obal. Ten po otevření ztrácí buď částečně, nebo zcela svojí funkci. Proto je třeba věnovat pozornost i dalším pokynům výrobce, jak s potravinou po otevření nakládat.

Česká legislativa  požaduje označení data spotřeby výrazem Spotřebujte do a časový údaj. Výrobce musí uvést na obalu i podmínky skladování potraviny

 

Kde byste označení hledali marně?

Existují potraviny, které datem minimální trvanlivosti ani datem použitelnosti označeny být nemusí. Jde o čerstvé ovoce a zeleninu, houby, nijak neupravené konzumní brambory, lihoviny a ostatní alkoholické nápoje s obsahem alkoholu nejméně 10 % objemových, víno, pekařské výrobky, které se spotřebují do 24 hodin po výrobě, jedlá sůl, cukr v pevné formě, žvýkačky a ocet.

Chytáky a pastičky

  • Datum bývá nečitelné  – například u tvarohu je vyražené na fólii a nedá se téměř přečíst, u balených pekárenských výrobků je vyraženo na sponě obalu a je skryto jejím zahnutím a podobně
  • Datum obchodník omylem či úmyslně přelepí cenovkou
  • U několikajazyčných popisků se spotřebitel nemusí orientovat v cizojazyčných názvech (a to i když si myslí, že ano) – například slovenské „Spotrebujte do … “ znamená dobu minimální trvanlivosti a nikoli české Spotřebujte do….