(Nejen) Na ovoce

V hlavním městě Praha i v řadě dalších míst ČR se nachází spousta stromů a keřů, na kterých každoročně dozrává bohatá úroda. Mnoho takových stromů zdánlivě „nemá majitele“, který by úrodu sklízel a tak přichází spousta chutného ovoce vniveč – prostě opadá a shnije.

Na druhou stranu je významná část obyvatel velkých měst odkázána pouze na nabídku obchodů a tržišť. Potenciální poptávku a nabídku se snaží propojit projekt spolku Na ovoce, který publikuje mapu ovocných stromů a keřů, jejichž úrodu je možné zdarma sklidit a zpestřit si tak jídelníček.

Mapa je dostupná na webovkách spolku: https://map.na-ovoce.cz/

Nabídka je široká – třešně, jablka, hrušky, mirabelky, … ale i ořechy, šípky nebo trnky.

Než se ale pustíte do sklizně, seznamte se s Kodexem sběrače. Ověřte si zejména, zda sklizní nenarušíte práva jiných osob a ke stromům a keřům se chovejte s úctou.